Verkiezingsuitslagen.

Uitslag - Provinciale Staten 2023

Proces verbaal Na31-1 Gemeente Súdwest-Fryslân PS2023
Bijlage 1 - PS Overzicht van bezwaren van kiezers en Onregelmatigheden of bijzonderheden
osv4-3_telling_ps2023_sudwestfryslan.csv
Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van Súdwest-Fryslân

Nr.Stembureau- Proces-verbaal Model N10-1
1 Waltaplein
2 Doarpshûs It Nije Formidden
3 ROC Friese Poort
4 Ut Wykje
5 Wijkgebouw De Eekmolen Bureau I
6 VBG De Bron Bureau I
7 It Skûlplak
8 Wijkgebouw De Eekmolen Bureau II
9 VBG De Bron Bureau II
10 Gymzaal It Rak
11 Brede School Duinterpen I (sporthal)
12 Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau I
13 MFC De Spil
14 Wijkgebouw "De Opslach"
15 't Convenant
16 Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau II
17 Brede School Duinterpen II (sporthal)
18 Café Restaurant "De Kajuit"
19 Vergaderzaal achter het Witte Kerkje
20 Wijkgebouw de Zwetser (ingang via parkeerterrein)
21 Wijkgebouw It Roefke
22 Museum en Werkplaats Houtstad-IJlst
23 Ontmoetingscentrum "De Eehof"
24 MFC De Driuwpôlle
25 MFC It Heechhûs Bureau I
26 MFC De Mande
27 MFC It Joo
28 Dorpshuis It Swettehûs Bureau I
29 MFC It Harspit
30 Doarpshûs Oan it Far
31 De Freonskip
32 Dorpshuis It Himsterhûs
33 Dorpshuis "Us Doarpshûs"
34 Dorpshuis De Kosterij
35 Aylva State (vóór hoofdingang rechts)
36 Dorpshuis De Nije Bân
37 't Lokaal
38 MFC Piers' Stee
39 Kerkelijk Centrum "Het Anker"
40 Van Doniakerk
41 Dorpshuis "Doniahûs"
42 Dorpshuis De Fûke
43 Dorpshuis It Waltahûs
44 Dorpshuis 't Honk
45 Johannes de Doperkerk
46 Dorpshuis De Nije Haven
47 Dorpshuis "De Utwyk"
48 Dorpshuis It String
49 Kultuerhús Klameare
50 Woonzorgcentrum Nij Mariënacker
51 Dorpshuis It Swaeigat
52 Gemeenschapscentrum De Foeke
53 Doarpskultuerhûs De Spylder
54 MFC De Klink Bureau I
55 't Swannenêst (De Doarpskeamer)
56 MFC De Kaap
57 Dorpshuis "de Begine"
58 MFC De Klink Bureau II
59 Doopsgezinde Kerk
60 Sporthal Middelzee Bureau I
61 Sporthal Middelzee Bureau II
62 It Heechhout
63 Sporthal Middelzee Bureau III
64 Centrum Gasthuiskerk
65 Doarpshûs De Trijesprong
66 Mienskipsskoalle de Legeaën
67 Brede School Duinterpen III (sporthal)
68 MFC It Heechhûs Bureau II
69 Oer de Toer
70 Partycentrum "It Dielshûs" Bureau I
71 Partycentrum "It Dielshûs" Bureau II
72 MFC De Tysker
73 Verenigingsgebouw "De Skoalleseize"
74 Dorpshuis It Swettehûs Bureau II
75 Dorpshuis De Wier

Uitslag - Waterschapsverkiezingen (Wetterskip Fryslân) 2023

Proces verbaal Na31-1 Gemeente Súdwest-Fryslân AB2023
Bijlage 1 - WS Overzicht van bezwaren van kiezers en Onregelmatigheden of bijzonderheden
Proces verbaal P 2a Gemeente Súdwest-Fryslân AB2023
osv4-3_telling_ab2023_sudwestfryslan.csv
Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van Súdwest-Fryslân

Nr.Stembureau- Proces-verbaal Model N10-1
1 Waltaplein
2 Doarpshûs It Nije Formidden
3 ROC Friese Poort
4 Ut Wykje
5 Wijkgebouw De Eekmolen Bureau I
6 VBG De Bron Bureau I
7 It Skûlplak
8 Wijkgebouw De Eekmolen Bureau II
9 VBG De Bron Bureau II
10 Gymzaal It Rak
11 Brede School Duinterpen I (sporthal)
12 Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau I
13 MFC De Spil
14 Wijkgebouw "De Opslach"
15 't Convenant
16 Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau II
17 Brede School Duinterpen II (sporthal)
18 Café Restaurant "De Kajuit"
19 Vergaderzaal achter het Witte Kerkje
20 Wijkgebouw de Zwetser (ingang via parkeerterrein)
21 Wijkgebouw It Roefke
22 Museum en Werkplaats Houtstad-IJlst
23 Ontmoetingscentrum "De Eehof"
24 MFC De Driuwpôlle
25 MFC It Heechhûs Bureau I
26 MFC De Mande
27 MFC It Joo
28 Dorpshuis It Swettehûs Bureau I
29 MFC It Harspit
30 Doarpshûs Oan it Far
31 De Freonskip
32 Dorpshuis It Himsterhûs
33 Dorpshuis "Us Doarpshûs"
34 Dorpshuis De Kosterij
35 Aylva State (vóór hoofdingang rechts)
36 Dorpshuis De Nije Bân
37 't Lokaal
38 MFC Piers' Stee
39 Kerkelijk Centrum "Het Anker"
40 Van Doniakerk
41 Dorpshuis "Doniahûs"
42 Dorpshuis De Fûke
43 Dorpshuis It Waltahûs
44 Dorpshuis 't Honk
45 Johannes de Doperkerk
46 Dorpshuis De Nije Haven
47 Dorpshuis "De Utwyk"
48 Dorpshuis It String
49 Kultuerhús Klameare
50 Woonzorgcentrum Nij Mariënacker
51 Dorpshuis It Swaeigat
52 Gemeenschapscentrum De Foeke
53 Doarpskultuerhûs De Spylder
54 MFC De Klink Bureau I
55 't Swannenêst (De Doarpskeamer)
56 MFC De Kaap
57 Dorpshuis "de Begine"
58 MFC De Klink Bureau II
59 Doopsgezinde Kerk
60 Sporthal Middelzee Bureau I
61 Sporthal Middelzee Bureau II
62 It Heechhout
63 Sporthal Middelzee Bureau III
64 Centrum Gasthuiskerk
65 Doarpshûs De Trijesprong
66 Mienskipsskoalle de Legeaën
67 Brede School Duinterpen III (sporthal)
68 MFC It Heechhûs Bureau II
69 Oer de Toer
70 Partycentrum "It Dielshûs" Bureau I
71 Partycentrum "It Dielshûs" Bureau II
72 MFC De Tysker
73 Verenigingsgebouw "De Skoalleseize"
74 Dorpshuis It Swettehûs Bureau II
75 Dorpshuis De Wier